Διεθνοποίηση γουνεμπορικών επιχειρήσεων στην Καστοριά: εξελίξεις και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διεθνοποίηση γουνεμπορικών επιχειρήσεων στην Καστοριά: εξελίξεις και προοπτικές

Σταθοπούλου, Κατερίνα

Η πτυχιακή αυή εργασία, αρχικά κάνει μια ιστορική αναδρομή στο κλάδο της γουνοποιίας και περιγράφεται σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο κλάδο της, στον νομό της Καστοριάς. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι ορισμοί της διεθνοποίησης, η επιχειρηματική διεθνοποίηση καθώς και το περιβάλλον της επιχείρησης. Επίσης γίνεται αναφορά στα κίνητρα, τα οφέλη, τους κινδύνους, τη στρατηγική και τις μορφές της διεθνοποίησης καθώς και στη διεθνοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, του θεωρητικού κομματιού, στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η σημασία του κλάδου της γουνοποιίας παγκοσμίως, γίνεται αναφορά για τους φορείς της Καστοριανής γούνας και αναλύεται η παραγωγική διαδιακασία καθώς και τα στάδια παραγωγής της. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε έρευνα για τη διεθνοποίηση γουνεμπορικών επιχειρήσεων στην Καστοριά, στις εξελίξεις και τις προοπτικές. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την παρούσα έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Γουνοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.