Ανάλυση προτύπων τυποποίησης ISO

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Ανάλυση προτύπων τυποποίησης ISO

Πέσιου, Δήμητρα

Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα πρότυπα της σειράς ISO. Αρχικά αναφέρεται η έννοια της ποιότητας και η σημασία της τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον πελάτη. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τον απώτερο και μόνιμο στόχο των επιχειρήσεων. Κατόπιν το ενδιαφέρον της εργασίας εστιάζεται στη διασφάλιση της ποιότητας και στα πρότυπα της σειράς ISO 9000. Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Γίνεται αναφορά για την εφαρμογή του προτύπου στον τομέα των τροφίμων και τέλος οι προδιαγραφές του ISO και ο σκοπός τους. Στη συνέχεια αναφέρονται τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και η ανάγκη ανάπτυξης τους. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας περιγράφεται η ελληνική πραγματικότητα και οι πρακτικές διαχείρισης ποιότητας των επιχειρήσεων. Η εργασία θα εξετάσει την περίπτωση δύο επιχειρήσεων της ELDON'S LTD και της ΕΛΑΪΣ.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση oλικής ποιότητας
Πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2001


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.