Κλαδική λογιστική: σύγκριση διεθνών λογιστικών προτύπων και του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου στον κλάδο του τουρισμού

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Κλαδική λογιστική: σύγκριση διεθνών λογιστικών προτύπων και του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου στον κλάδο του τουρισμού

Ζήρου, Παναγιώτα
Λίντζιου, Παγώνα

Στην εργασία καταβάλλεται μια προσπάθεια που στόχο έχει να περιγράψει και να αναλύσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και τον εντοπισμό των διαφορών που έχουν στο κλάδο του τουρισμού. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια, ο σκοπός και το περιεχόμενο του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός και αναλύεται η φύση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, μέσα από μια χρονική διαδρομή, ξεκινώντας από τη δημιουργία μέχρι την εφαρμογή τους, τα όργανα κατάρτισης τους καθώς και οι βασικές αρχές τους. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται η ξενοδοχειακή λογιστική και πιο συγκεκριμένα επικεντρώνεται στο Λογιστικό Σχέδιο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Το πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις κύριες διαφορές μεταξύ των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, παρατίθοντας σχετικά παραδείγματα. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα όπου σχολιάζεται που υπερτερούν τα Δ.Λ.Π. όταν εφαρμόζονται σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο τουριστικές μονάδες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Ξενοδοχειακή λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)