Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών σε διασυνοριακό επίπεδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών σε διασυνοριακό επίπεδο

Ντούκα, Ηλιάνα

Η στρατηγική των συγχωνεύσεων και των εξαγορών είναι ένας τρόπος επένδυσης σε χώρες με φθηνές πληρωμές ή περιοχές με ανεκμετάλλευτους πόρους. Στην εργασία θα αναπτυχθούν αναλυτικά σε θεωρητικό επίπεδο οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές οι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιούνται και η πορεία τους στον χρόνο. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθεί ο λόγος που γίνονται, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα για την τράπεζα που εξαγοράζει αλλά και για αυτή που εξαγοράζεται όπως επίσης και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά των συγχωνεύσεων για την κάθε τράπεζα χωριστά. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και η ανάλυση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών των ξένων τραπεζών από ελληνική. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε σε τράπεζες που προχώρησαν σε τέτοιες κινήσεις ειδικά στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ακόμη στην εργασία θα αναλύονται οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας: ROE και ROA, ρευστότητας: γενικής-άμεσης ή ειδικής και ταμειακής, για κάθε τράπεζα χωριστά πριν και μετά την συγχώνευση ή την εξαγορά. Οι αριθμοδείκτες θα παρουσιάζονται στην συνέχεια και με μορφή πινάκων αλλά και σχεδιαγραμμάτων για να γίνεται πιο εμφανή η αλλαγή της απόδοσης των τραπεζών πριν και μετά την εξαγορά η συγχώνευση. Έτσι θα έχουμε μία πλήρη εικόνα της πορείας των τραπεζών μέσα στον χρόνο. Καταληκτικά θα υπάρχουν συμπεράσματα της εργασίας. Δηλαδή τι αποτελέσματα είχαν για την κάθε τράπεζα οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, ποιες ωφελήθηκαν, ποιες ζημιώθηκαν και με ποιο τρόπο. Επίσης θα αναφερθούν οι κίνδυνοι των εξαγορών και συγχωνεύσεων για τις τράπεζες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Συγχώνευση τραπεζών
Εξαγορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.