Παρουσίαση Α.Ε.: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παρουσίαση Α.Ε.: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

Μαστοράκος, Δημήτριος-Νικόλαος
Γκρέκου, Θεοδώρα

Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η σύσταση και η λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρίας. Συγκεκριμένα στην εργασία μας αναφερόμαστε για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται για την σύστασή της και με λογιστικές εγγραφές, επιπλέον αναλύσαμε κάθε κεφάλαιο με ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται στην λογιστική σύσταση της εταιρίας αλλά και στο μετοχικό της κεφάλαιο και στην λύση της. Στην εργασία, αναλύουμε γενικά τις εταιρίες, την έννοιά τους, τον τρόπο που λειτουργούν και που διαλύονται. Επίσης ασχοληθήκαμε με το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και την μείωση του, και την εκκαθάριση της επιχείρησης, με τις οικονομικές καταστάσεις και με τον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης. Η εταιρία που διαλέξαμε να παρουσιάσουμε είναι η Attica bank. Στο επόμενο μέρος, παρουσιάσαμε την Τράπεζα Αττικής και με την οικονομική αλλά και με την επιχειρησιακή άποψη. Αναφέρουμε συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες της, τον σκοπό της, το μετοχικό της κεφάλαιο τα καταθετικά προϊόντα της και επίσης τις οικονομικές της καταστάσεις και τους ισολογισμούς για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 και γενικά την οικονομική της κατάσταση όπως τα αποτελέσματα χρήσης και τους οικονομικούς προϋπολογισμούς. Επιπλέον, αναλύσαμε για το πώς ξέφυγε από την κρίση του 2008, πως εφάρμοσε τον νόμο 4224 και παρουσιάζουμε διάφορα δημοσιεύματα από εφημερίδες για την συγκεκριμένη τράπεζα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.