Αποτίμηση επιχειρήσεων: μέθοδοι προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κερδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αποτίμηση επιχειρήσεων: μέθοδοι προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κερδών

Γκρέκας, Στέλιος

Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρετε γενικά στην αποτίμηση επιχειρήσεων. Πριν όμως αναλυθεί το τι είναι η αποτίμηση πρέπει να οριστεί τι είναι η αξία της επιχείρησης και σαφώς και ποιοι οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει την έννοια της αποτίμησης, τη σπουδαιότητά της και τους μύθους που υπάρχουν γύρω από την αποτίμηση. Τα επόμενα κεφάλαια αναλύουν τις μεθόδους αποτίμησης των επιχειρήσεων, από τι επηρεάζονται, πως υπολογίζονται καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μιας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετοχικό κεφάλαιο
Εταιρείες - Αξιολόγηση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.