Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η ): τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο Νομό Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η ): τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο Νομό Κοζάνης

Σπυρίδης, Γεώργιος

Κύριο θέμα της εργασίας είναι τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη ΔΕΗ στο Νομό Κοζάνης. Η συνεχώς αυξανόμενη επιθυμία του ανθρώπου για εύρεση ενέργειας σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας έχουν συμβάλλει σημαντικά στη ρύπανση του πλανήτη. Στην παρούσα εργασία γίνεται λεπτομερής αναφορά στους αέριους ρύπους, στα προβλήματα που δημιουργούν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Παρόμοια είναι και τα προβλήματα που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι του Νομού Κοζάνης και όπως θα διαπιστώσουμε στις παρακάτω σελίδες, η ρύπανση που προκαλείται γίνεται αντιληπτή δια γυμνού οφθαλμού. Μεγαλύτερη απειλή για το Νομό, είναι η λειτουργία των λιγνιτορυχείων και η μη τήρηση αντιρυπαντικών μέτρων από πλευράς ΔΕΗ. Σημαντικό κομμάτι της εργασίας αποτελούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ειδική αναφορά γίνεται στα πλεονεκτήματά τους και στις θέσεις εργασίας που προσφέρει η κάθε μία από αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Μόλυνση
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.