Ανθρώπινο κεφάλαιο-οικονομική μετανάστευση. Συμβολή στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ανθρώπινο κεφάλαιο-οικονομική μετανάστευση. Συμβολή στην ελληνική οικονομία

Μπάλινγκερ, Πέτρο
Μιχαηλίδου, Αγγελική

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελείται από διάφορα μέρη. Ένα μέρος αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας ως πλαίσιο διαμόρφωσης της μετανάστευσης και της ιδιαίτερης μορφής που προσλαμβάνει στην ελληνική περίπτωση. Σε άλλο μέρος η μεταναστευτική πολιτική εξετάζεται ως πλαίσιο οργάνωσης και διαμεσολάβησης μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, η οποία κατευθύνει τη συμβίωση και επικοινωνία των κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, συνδυάζεται η εμπειρία των μεταναστών με τη λογική και πρακτική, η οποία επικρατεί στην ελληνική κοινωνία ως προς τη μετανάστευση με σκοπό να μελετηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργείται ο δημόσιος χώρος επικοινωνίας μέσου του πρώτου προγράμματος νομιμοποίησης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Σε ένα άλλο μέρος αναλύουμε μερικές από τις σημαντικότερες διαστάσεις της θέσης και των ρόλων των ξένων μεταναστών στην Ελλάδα ευρύτερα και ειδικότερα στην Αθήνα. Τέλος, γίνεται αναφορά στις οικονομικές προσεγγίσεις του μεταναστευτικού φαινομένου και τις επιπτώσεις της οικονομικής μετανάστευσης στην ελληνική οικονομία που αναμφίβολα έχει επηρεάσει μεταγενέστερες προσεγγίσεις, που περιλαμβάνουν πέραν της οικονομικής και, βέβαια, της κοινωνικής, την δημογραφική, πολιτική, πολιτισμική, ψυχολογική πλευρά του φαινομένου αυτού.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.