Οι νέες μορφές χρηματοδότησης (factoring, forfaiting) των ελληνικών εξαγωγών και τα προβλήματα εφαρμογής τους στις εμπορικές δράσεις με τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Ευρώπης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Οι νέες μορφές χρηματοδότησης (factoring, forfaiting) των ελληνικών εξαγωγών και τα προβλήματα εφαρμογής τους στις εμπορικές δράσεις με τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Ευρώπης

Ράπτη, Φωτεινή

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται δύο σύγχρονες χρηματοδοτικές μορφές και το νομικό πλαίσιο χρήσης τους, ως γενικό μέσο εξυπηρέτησης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά. Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, του ευρωπαϊκού και εθνικού νομικού πλαισίου χρήση τους, καθώς και των διεθνών και ευρωπαϊκών δικτύων τραπεζικών και εταιρικών συνεργασιών εξαγωγικού Factoring και Forfaiting. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται και στους ελληνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης των εξαγωγικών οικονομικών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι αντίστοιχοι οργανισμοί στο εξωτερικό, παίζουν εδώ και πολλά χρόνια πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία των επιχειρήσεων αλλά της οικονομίας των χωρών τους γενικότερα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η διοίκηση του εξαγωγικού Factoring και της προεξοφλητικής χρηματοδότησης - Forfaiting στις εξαγωγικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις ΧΑΕ, όπως και με τον καθορισμό της αξίας αυτών των χρηματοδοτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων. Τέλος, γίνεται εμπειρική παρουσίαση ενός ελληνικού οργανισμού χρηματοδότησης «Greek Factoring», που αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό ελληνικό οργανισμό χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Διεθνές εμπόριο
Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.