Διεθνείς εμπορευματικές ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο ενεργειακός εφοδιασμός των χωρών-μελών της Ε.Ε. από τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Διεθνείς εμπορευματικές ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο ενεργειακός εφοδιασμός των χωρών-μελών της Ε.Ε. από τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών

Παπαδημητρίου, Μαρία

Πρώτο μέλημα της παρούσας εργασίας είναι να δείξει την σημασία του πετρελαίου και να κάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ζωής του, καθώς και βασικά στοιχεία, όπως η δημιουργία, ο ρόλος του ΟΠΕΚ και οι πετρελαϊκές κρίσεις. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στη σημερινή πετρελαϊκή αγορά και στην αγορά φυσικού αερίου, τι αποθέματα υπάρχουν και που, καθώς και τις ποσότητες που καταναλώνουν κάποιες χώρες. Μετά από αυτή την αναφορά, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην ανάλυση για την ενεργειακή κατάσταση όλων των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η ενεργειακή κατάσταση και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο εξαρτημένη είναι από εξωτερικές ενεργειακές προμήθειες. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειακών δρόμων από τις χώρες ΚΑΚ προς την ευρωπαϊκή αγορά, των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και τη σημασία αυτών. Στο τέλος της παρούσας εργασίας περιγράφεται η

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο - Βιομηχανία και εμπόριο
Ενεργειακό πρόβλημα
Φυσικό αέριο, αγωγοί του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.