Ασφάλεια στη διακίνηση εμπορικών συναλλαγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ασφάλεια στη διακίνηση εμπορικών συναλλαγών

Σταματέκου, Αικατερίνη

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί αναλυτικά η έννοια της ασφάλειας και θα παρατεθούν οι μέθοδοι επίτευξης της. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη περιγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με σκοπό την υπενθύμιση των βασικών του αρχών. Παρακάτω θα αναφερθούν οι μορφές, οι εφαρμογές, η υποδομή και τη τεχνολογική πλατφόρμα στην οποία θα βασιστούν το ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών που θα υποστηρίζουν τις οικονομικές συναλλαγές. Στη συνέχεια θα εξεταστούν τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών. Επιπλέον αναφέρονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Παρατίθενται οι λόγους που τη θέτουν αναγκαία. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές ασφάλειας και μυστικότητας των προσωπικών δεδομένων που δεν πρέπει να παραβλέπονται και που είναι διεθνώς αποδεκτοί. Με γνώμονα αυτές τις αρχές πρέπει να πορευτούμε για την εκπόνηση μιας πολιτικής ασφάλειας. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η πιστοποίηση ταυτότητας, δηλαδή την επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός ατόμου και θα αναλύσουμε τους βασικούς όρους και αρχές. Η κρυπτογραφία είναι το θέμα που ερευνάται στο τελευταίο. Η απαίτηση για ασφάλεια μιας και χρησιμοποιείται στο Internet μας οδηγεί στην υιοθέτηση των κατάλληλων κρυπτογραφικών τεχνικών και στην ανάγκη δημιουργίας του κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας. Γίνεται μια αναλυτική μελέτη των γνωστών κρυπτογραφικών μεθόδων και εργαλείων. Στον επίλογο παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικό δίκαιο
Ηλεκτρονικό δίκαιο
Κρυπτογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.