Διεθνής εμπορευματική δραστηριότητα αγροτικών προϊόντων μέσω αγροτικών συνεταιριστικών ενώσεων στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Διεθνής εμπορευματική δραστηριότητα αγροτικών προϊόντων μέσω αγροτικών συνεταιριστικών ενώσεων στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη

Δημόπουλος, Γρηγόρης

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα γεωργικά προιοντα, το εμποριο, τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, τον ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο και τέλος το εμπόριο αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο διεξάγεται μία έρευνα πάνω στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, εξετάζοντάς την λειτουργική του μορφή, παραθέτοντας διάφορα στοιχεία για την παγκόσμια συνεταιριστική κίνηση, τον ορισμό και τις αρχές που διέπουν τους συνεταιρισμούς. Σε δεύτερο επίπεδο εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι γεωργικοί συνεταιρισμοί δραστηριοποιούνται σε μια ξένη αγορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο επεκτείνεται η ανάλυσή πάνω στα αγροτικά προϊόντα και εξετάζεται το εμπόριο όπως αυτό διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, (ομαδοποίηση Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης). Επίσης γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της μακροοικονομικής πολιτικής, του τρόπου καθορισμού των τιμών, την αναγκαιότητα κρατικής παρέμβασης καθώς και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας. Στην συνέχεια, αναλύεται το εμπόριο αγροτικών προϊόντων στο σύνολο των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης παραθέτοντας τους αγροτικούς τομείς των χωρών και τα προϊόντα που εξάγονται. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η εμπορευματική κίνηση αγροτικών προϊόντων όπως αυτή διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην σημασία στήριξης από την κυβέρνηση των γεωργικών προϊόντων καθώς και την εθνική πολιτική στον τομέα της γεωργίας. Στο τέλος παρατίθεται αναφορά στο Δημοσιονομικό Κόστος της εφαρμοζόμενης πολιτικής και η μέτρηση της παρεχόμενης στήριξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Αγροτικά προϊόντα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.