Η βαλκανική ως περιβάλλον ανάπτυξης εξαγωγικών δραστηριοτήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η βαλκανική ως περιβάλλον ανάπτυξης εξαγωγικών δραστηριοτήτων

Ζήντρου, Δήμητρα

Τα Βαλκάνια αποτελούν μέρος της Ευρώπης. Από γεωγραφική, ιστορική, πολιτιστική και πολιτική άποψη, η Ευρώπη δεν μπορεί να κατανοηθεί χωρίς τις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς την περιοχή των Βαλκανίων. Το αυτονόητο αυτό σημείο πρέπει να τονισθεί για να υπογραμμισθεί ταυτόχρονα ότι η ειρήνη, η σταθερότητα και δημοκρατία είναι «αγαθά αδιαίρετα» για την Ευρώπη. Η αστάθεια και οι συγκρούσεις σε μια περιοχή της Ευρώπης και ιδιαίτερα σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως αυτή των Βαλκανίων, μπορούν όπως και στο παρελθόν, να συμπαρασύρουν την ήπειρο σε γενικευμένη αστάθεια. Η προοπτική της ενσωμάτωσης των χωρών της Βαλκανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει την πολιτική τους σταθερότητα, το θεσμικό τους εκσυγχρονισμό και τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες. Για την Ελλάδα, η προοπτική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα σηματοδοτήσει τη μείωση της απόστασης που μας χωρίζει από τις κύριες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη νέων ευκαιριών για τις εξαγωγές μας, νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού. Περιφέρειες της χώρας μας, όπως η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Θράκη, οι οποίες ακόμη νιώθουν τις συνέπειες της γεωγραφικής τους απομόνωσης, θα έχουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Τα Βαλκάνια έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε μία περιοχή ευημερίας, κάτι που θα αλλάξει τη μοίρα όλων των λαών της Βαλκανικής, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαλκανική Χερσόνησος - Οικονομικές συνθήκες
Εξαγωγές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.