Οι εθνικοί οργανισμοί προώθησης του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου και το στρατηγικό πρόγραμμα στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την παρευξείνια περιοχή και τον υπόλοιπο κόσμο

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Οι εθνικοί οργανισμοί προώθησης του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου και το στρατηγικό πρόγραμμα στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την παρευξείνια περιοχή και τον υπόλοιπο κόσμο

Καλλέργη, Μελάνθη

Η εργασία πραγματεύεται τους εθνικούς οργανισμούς προώθησης του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου και γενικότερα τα στρατηγικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων στις εξαγωγικές τους προσπάθειες τόσο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Παρευξείνια περιοχή όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Στο πρώτο από αυτά επιχειρείται από τη μια πλευρά μια σύντομη ανάλυση του εξαγωγικού εμπορίου της Ελλάδας και των επιπτώσεων που αναμένονται σε αυτό με βάση τις εξελίξεις ( διεύρυνση της Ε.Ε) και από την άλλη μια γενικότερη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης των χωρών της Ν.Α Ευρώπης των σχέσεών τους (εμπορικών και οικονομικών) με την Ελλάδα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών αναλύοντας της αδυναμίες της χώρας στον τομέα αυτό, τους προσδιοριστικούς παράγοντες, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν και τις δικτυώσεις που απαιτούνται. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εθνικοί οργανισμοί προώθησης των ελληνικών εξαγωγών. Ξεκινώντας από μια σύντομη ιστορική αναδρομή για τον καθένα από αυτούς αναλύονται οι σκοποί και οι δραστηριότητες τους Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι ενδοπεριφερειακές και εξωπεριφερειακές πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα στις χώρες της Ν.Α Ευρώπης και την Παρευξείνια περιοχή. Παρουσιάζονται οι οργανισμοί και τα προγράμματα εκείνα μέσα από τα οποία ενισχύεται η συνεργασία και η σταθερότητα στην περιοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)