Πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης και η τουριστική προβολή του νομού Καβάλας για την τριετία 2012-2014

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης και η τουριστική προβολή του νομού Καβάλας για την τριετία 2012-2014

Νεοχωρίτης, Θωμάς

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, με τίτλο «Πρότυπα Τουριστικής ανάπτυξης και η τουριστική προβολή του Νομού Καβάλας για την τριετία 2012-2014», αναλύει τον τουριστικό τομέα και τα πρότυπα που διαμορφώνονται από τις δραστηριότητές του, ενώ παράλληλα ειδικεύει στην ανάλυση της τουριστικής προβολής του Νομού της Καβάλας. Όπως γίνεται κατανοητό, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ο τομέας του τουρισμού επιδρά άμεσα σε διάφορους τομείς, όπως κοινωνικούς οικονομικούς ιατρικούς περιβαλλοντικούς κ.ο.κ.. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύθηκε η τουριστική ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου marketing plan, για το Νομό Καβάλας, το όποιο αποτελείται από δυο (2) μεθοδολογικές φάσεις. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν τεχνικές έρευνας όπως ανάλυση SWOT, και λήφθηκε συνέντευξη από εκπρόσωπο του Δήμου Καβάλας, η οποία αποδελτιώθηκε και προσαρμόστηκε στα πλαίσια του κειμένου της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση - Τουριστικό εμπόριο
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.