Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Βογιατζάκης, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο την παρουσίαση και ανάλυση του στρατηγικού μάνατζμεντ τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό μέρος που αφορά το στρατηγικό μάνατζμεντ και το δεύτερο μέρος τη μελέτη περίπτωσης που αφορά το πρακτικό επίπεδο του στρατηγικού μάνατζμεντ για μια ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση την Action Bikes που δραστηριοποιείται στο κλάδο των ποδηλάτων. Στα δύο πρώτα κεφάλαια γίνεται η ανάλυση της θεωρητικής προσέγγισης της στρατηγικής. Σκοπός της θεωρητικής προσέγγισης είναι η αναφορά σημαντικών εννοιών του στρατηγικού μάνατζμεντ και η κατανόηση τους. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση διάφορων ορισμών στρατηγικής. Ύστερα παρουσιάζονται οι εταιρικές στρατηγικές. Ακολουθεί ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποστολή και το όραμα της επιχείρησης, οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και τα οφέλη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Στην αρχή του κεφαλαίου αναπτύσσεται το εξωτερικό περιβάλλον που περιέχει τις κινητήριες δυνάμεις αλλαγών σε ένα κλάδο, τις πέντε δυνάμεις του Porter, τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας, η ελκυστικότητα του κλάδου και η ανάλυση Pest(le). Ύστερα ακολουθεί η ανάπτυξη του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης η οποία περιέχει τις εισροές, τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, τις εκροές, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ανάλυση της αλυσίδας αξίας και η συνεισφορά της στη διαμόρφωση στρατηγικής, η κουλτούρα και η δομή της επιχείρησης και τέλος η ανάλυση Swot. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η μελέτη περίπτωσης της Action Bikes.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάνατζμεντ
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)