Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κλάδο ένδυσης  στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κλάδο ένδυσης  στην Ελλάδα

Ντακούλης, Βασίλειος
Πέγιος, Κωνσταντίνος

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκε μία έρευνα σε επιχειρήσεις ένδυσης της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας με σκοπό να διαπιστωθεί αν η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις ένδυσης. Μοιράστηκαν συνολικά 60 ερωτηματολόγια, 30 στη Θεσσαλονίκη και 30 στη Λάρισα. Όλες οι επιχειρήσεις ένδυσης δήλωσαν ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την επιχείρησή τους. Ο κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων ένδυσης έχει μειωθεί πάνω από 26% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω της οικονομικής κρίσης. Επίσης, όλες οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι ο κύκλος εργασιών τους θα μειωθεί άλλο τόσο την επόμενη χρονιά. Προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να αντέξουν την οικονομική κρίση, κατά την τελευταία πενταετία προσπάθησαν να βρουν άλλους προμηθευτές προκειμένου να πετύχουν καλύτερες τιμές. Αντίθετα, δεν μείωσαν την ποιότητα των προϊόντων τους αλλά μείωσαν τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Οι επιχειρήσεις ένδυσης επίσης, βελτίωσαν την ποιότητα των προϊόντων τους και εφάρμοσαν προσφορές και εκπτώσεις προκειμένου να κερδίσουν πελάτες. Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποίησαν σε μέτριο βαθμό διαφήμιση και απολύσεις προσωπικού. Αντίθετα, δεν προσέλαβαν εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Οι επιχειρήσεις ένδυσης δυσκολεύονται πάρα πολύ στην πληρωμή του ενοικίου την τελευταία πενταετία. Επίσης, δυσκολεύονται πολύ στην πληρωμή των προμηθευτών τους, των ασφαλιστικών εισφορών τους, των φορολογικών υποχρεώσεών και των λειτουργικών δαπανών. Ο αριθμός των εργαζομένων των επιχειρήσεων ένδυσης έχει μειωθεί μέχρι και 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι θα μειωθεί κι άλλο την επόμενη χρονιά. Ο τελικός καταναλωτής έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση σε μεγάλο βαθμό. Αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν απολύσει εργαζομένους λόγω της μείωσης

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Ένδυση και ενδύματα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.