Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Κολιάκης, Σταύρος

Στη συγκεκριμένη εργασία διενεργείται μια προσπάθεια να διευκρινιστεί η έννοια και ο ρόλος της κοινωνικής επιχείρησης σε μια κοινωνία, το κατά πόσο δύναται να συνεισφέρει στη τοπική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και με ποιο τρόπο έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες που προσφέρει. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται αρχικά ο ορισμός της ευρύτερης έννοιας της κοινωνικής οικονομίας, μέσα από μια ιστορική αναδρομή στις απαρχές της και την παρουσία στο σήμερα. Κατόπιν, ορίζονται οι δραστηριότητες, οι στόχοι καθώς επίσης και οι αρχές που διέπουν την κοινωνική οικονομία. Στο τέλους του κεφαλαίου δίνονται κάποιοι ορισμοί που κρίνονται απαραίτητοι για την κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας.Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μοντέλα των κοινωνικών επιχειρήσεων, ένα από τα οποία είναι και ο συνεταιρισμός του οποίου η ανάλυση γίνεται αμέσως μετά. Στη συνέχεια, εξειδικεύουμε δίνοντας τον ορισμό των Κοιν.Σ.Επ. και παρουσιάζοντας τις κατηγορίες του. Έπειτα, γίνεται αναφορά στα μέλη των Κοιν.Σ.Επ. καθώς και στους τομείς των δραστηριοτήτων τους, τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματά τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των Κοιν.Σ.Επ. ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται εκτενώς τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα και οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά και με κάθε πιθανή λεπτομέρεια η διαδικασία σύστασης μιας Κοιν.Σ.Επ. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος διοίκησης μιας Κοιν.Σ.Επ. και δίνονται ακριβείς ορισμοί για τα αρμόδια όργανα διοίκησης της (γενική συνέλευση και διοικούσα επιτροπή). Επίσης, παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις των μελών και αναλύονται οι σχέσεις μεταξύ τους. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των χρηματοδοτικών πόρων των Κοιν.Σ.Επ., των κινήτρων για τη δημιουργίας τους και ο τρόπος διανομής των κερδών τους. Ακόμα, γίνεται αναφορά στον τρόπο φορολόγησης των Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων τους και στον τρόπο ασφάλισης αυτών. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον τρόπο ελέγχου των Κοιν.Σ.Επ. καθώς επίσης και για τις κυρώσεις που μπορούν να τους επιβληθούν. Κλείνοντας το εν λόγω κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος λύσης και εκκαθάρισης μια τέτοια επιχείρησης. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο δίνονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα των Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα, τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε την πρόοδο του κοινωνικού αυτού φορέα στην πατρίδα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)