Η παραγωγική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Βαλκανική και Ανατολικής Ευρώπης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η παραγωγική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Βαλκανική και Ανατολικής Ευρώπης

Μαυρομάτη, Ειρήνη

Ο σκοπός της εργασίας έγκειται στον προσδιορισμό του κεντρικού ρόλου και σημασίας της Ελλάδας για το μέλλον της Βαλκανικής και Ανατολικής Ευρώπης, τις διαδικασίες των ελληνικών κυβερνήσεων και της Ε.Ε., καθώς και του ηγετικού ρόλου ως σταθεροποιητικού και αναπτυξιακού παράγοντα. Το αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανάλυση των οικονομικών και αναπτυξιακών στρατηγικών των ελληνικών κυβερνήσεων και επιχειρήσεων στην Νέα Αγορά που προέκυψε μετά από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και της κεντρικά σχεδιαζόμενης οικονομίας στην Ανατολική Ευρώπη και τις δραματικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα Βαλκάνια. Καθώς και οι προοπτικές και δυσκολίες του ανοίγματος των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες αυτές. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται οι λόγοι και τα κίνητρα που ωθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στις χώρες αυτές. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η σύνθεση και τυπολογία των ελληνικών επιχειρήσεων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο νέο περιβάλλον. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε χώρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.