Αειφόρος ανάπτυξη και τουριστικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Αειφόρος ανάπτυξη και τουριστικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής

Βήκα, Αφροδίτη

Γι’ αυτόν τον λόγο, στο θα ασχοληθούμε με την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μία ανάλυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, του αγροτουρισμού και ορισμένων κοινοτικών προγραμμάτων μιας και αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη του τουρισμού με βάση όμως την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι και η οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής με βάση όμως τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο 4 η οποία συμπληρώνεται και από μία σύγκριση της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα με αυτή στην Ευρώπη. Υπάρχει άραγε κάποια ομοιότητα μεταξύ τους; Αξίζει να ακολουθήσει η Ελλάδα το παράδειγμα της Ευρώπης;

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.