Επιχειρηματικότητα σε ορεινές περιοχές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επιχειρηματικότητα σε ορεινές περιοχές

Καλαϊτζή, Χρυσούλα

Η παρούσα πτυχιακή χωρίζεται σε δυο μεγάλες ενότητες και έχει σαν κύριο στόχο να παρουσιάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές, να εξετάσει αν υπάρχουν και ποιες είναι οι δυνατότητες ανάπτυξής τους και με ποιον τρόπο μπορούν να εφαρμοστούν. Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας, γίνεται μια προσπάθεια σύντομης ανάλυσης της έννοιας της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία. Εν συνεχεία, γίνεται μια αναφορά στην ευρωπαϊκή αλλά και στην ελληνική ύπαιθρο καθώς και στις ορεινές περιοχές, σε έναν πιο συγκεκριμένο προσδιορισμό τους, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, στα κυριότερα προβλήματά τους, όπως και στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής τους. Σημαντικό σημείο αναφοράς είναι η σύντομη παρουσίαση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται ανάλυση της ευρύτερης περιοχής του Δυτικού Παγγαίου, εξετάζοντας τα γεωγραφικά, τα οικονομικά, και τα κοινωνικά στοιχεία, αφού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ορεινής περιοχής, αλλά και τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου που αφορούν την περιοχή μελέτης. Τέλος, ακολουθεί μία συνέντευξη από μέλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών που ασχολείται με τα ΟΠΑΑΧ και η εργασία ολοκληρώνεται με παρουσίαση των δυνατοτήτων και των προοπτικών της περιοχής για οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη και με ποιον τρόπο μπορεί αυτό να καταστεί δυνατό.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Αγροτουρισμός
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.