Οι διεθνείς εμπορικές ροές των προϊόντων της ελαιουργίαςκαι οι εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων στην διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Οι διεθνείς εμπορικές ροές των προϊόντων της ελαιουργίαςκαι οι εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων στην διεθνή αγορά

Παπαγιαννάκης, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των διεθνών εμπορευματικών ροών στα προϊόντα της ελαιουργίας και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στην διεθνή αγορά. Θέτοντας ως αρχή, την ιστορία της δημιουργίας και της ανάπτυξης της ελαιοκαλλιέργειας, από την αρχή της εμφάνισής της στις χώρες παραγωγής των ελαιουργικών προϊόντων’ και της εξάπλωσής της μέχρι σήμερα. Στην συνέχεια κύριο λόγο ανάλυσης εμπεριέχουν το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, ως μοχλός ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών, βασιζόμενο στις προωθητικές του ενέργειας και στην συνεχόμενη προσπάθεια εύρεσης και μελέτης νέων αγορών. Τέλος αποτελεί προϊόν ανάλυσης, η εν γένει εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, του άξονα προσανατολισμού τους ως σύνολο, καθώς και των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο στην διάρθρωση της εξαγωγικής πολιτικής όσο και στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων της ελαιουργίας με κέντρο αναφοράς το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγές - Ελλάδα
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.