Η ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και απασχόλησης στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Η ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και απασχόλησης στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Χάτσιος, Ευάγγελος

Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης της ενιαίας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και απασχόλησης στα Κράτη - μέλη της Ε.Ε. Η εργασία, τμηματικά, χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ενιαία ευρωπαϊκη μεταναστευτική πολιτική. Αναλύεται η Συνθήκη SCHENGEN, τόσο ιστορικά όσο και στην πρακτική εφαρμογή της, διότι αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη προσπάθεια χάραξης ενιαίας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Παρακάτω γίνεται αναφορά για την εντός των συνόρων της Ε.Ε. ενιαία μεταναστευτική πολιτική, δηλαδή σχετικά με την κινητικότητα των μεταναστών που είναι υπήκοοι των Κρατών - μελών της Ε.Ε., με παράθεση της πολιτικής της Ελλάδας ως παράδειγμα. Τέλος, παρατίθεται η ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική εκτός των συνόρων της Ε.Ε., δηλαδή η σχετική με τους υπηκόους τρίτων χωρών, τόσο σε θέματα εισόδου και διαμονής για απασχόληση, αλλά όσο και για θέματα οικογενειακή επανένωσης, θέματα προσφύγων και ασύλου και ζητήματα σε περίπτωση μαζικής εκτόπισης ατόμων. Εδώ γίνεται αναφορά και για το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών, που είναι κάτοικοι μακράς διάρκειας σε Κράτος - μέλος της Ε.Ε. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια, προσεγγίζεται η πολιτική σε θέματα παράνομης μετανάστευσης και απασχόλησης. Τέλος, γίνεται αναφορά για της Europol και για κάποια προγράμματα στήριξης των τοπικών οικονομιών τρίτων χωρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)