Διεθνείς οργανισμοί και ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διεθνείς οργανισμοί και ελληνική οικονομία

Δέδες, Νικόλαος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύουμε τον ρόλο των Διεθνών Οργανισμών και ιδιαίτερα τον ρόλο του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Στο πρώτο μέρος θα εξετάσουμε τους Διεθνείς Οργανισμούς με μια γενική προσέγγιση στα βασικά χαρακτηριστικά των Διεθνών Οργανισμών. Η προσέγγιση αυτή θα αναφέρεται στη δομή, στη σύνθεση τους καθώς και στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς και θα κάνουμε μια αναφορά σε τρείς βασικούς για την κατηγορία, τον ΟΟΣΑ, την IBRD και το ΔΝΤ, με το οποίο θα ασχοληθούμε στην συνέχεια εκτενέστερα. Στο δεύτερο μέρος θα εξετάσουμε κατά κύριο λόγο την διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας από το 1830 έως το 2012, τους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας αλλά και την ιστορική συμφωνία σύνδεσης Ελλάδας και ΕΟΚ. Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη αναφορά στα σημεία καμπής - πτώχευσης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 70 χρόνια. Στο τρίτο μέρος θα εξετάσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία 3 χρόνια στην ελληνική οικονομία, τα μέτρα που πήρε το κράτος για την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και το δίλλημα που έχει διχάσει τον ελληνικό λαό. Στο τέταρτο και πέμπτο μέρος θα διεξαχθεί μια εμπειρική έρευνα πάνω στο αντικείμενο μελέτης και θα παρθούν κάποια ωφέλιμα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Οικονομία - Δημόσιος Τομέας - Ελλάδα
Διεθνείς οργανισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.