Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρείας

Αλληλόμη, Ζωή

Η εργασία μου, έχει ως θέμα τις ομόρρυθμες εταιρείες και την οικονομική ανάλυση αυτών. Αρχικά, αναφέρω το θεωρητικό και θεσμικό υπόβαθρο της σύστασης και λειτουργίας μιας ομόρρυθμης εταιρείας. Γενικά, τα νομικά πρόσωπα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 1) τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία ιδρύονται για να επιτελέσουν ορισμένη κρατική λειτουργία, και 2) τα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), τα οποία ιδρύονται με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης και την κάλυψη ιδιωτικών αναγκών. Η ομόρρυθμη εταιρεία ανήκει στα ΝΠΙΔ και συγκεκριμένα στις προσωπικές εταιρείες. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας είναι εύκολη και τον σημαντικότερο ρόλο σ’αυτήν παίζουν τα πρόσωπα - ιδρυτές και όχι το κεφάλαιο που κατέχει ο κάθε εταίρος. Επίσης αναφέρω τις μετατροπές και τις συγχωνεύσεις που γίνονται ανάμεσα σε ομόρρυθμες και σε άλλες προσωπικές και μη εταιρείες. Τέλος, έχω παρουσιάσει τις αλλαγές που έχουν γίνει στην φορολογία εισοδήματος που αφορούν τις ομόρρυθμες εταιρείες.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.