Χρηματοοικονομική ανάλυση ανώνυμης εταιρίας: Korres A.E.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση ανώνυμης εταιρίας: Korres A.E.

Χαρισοπούλου, Αρετή

Αντικείμενο της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης η οποία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας. Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση μιας συγκεκριμένης μεθόδου χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των αριθμοδεικτών. Η χρηματοοικονομική ανάλυση που ακολουθεί συμπεριλαμβάνει την ερμηνεία των ισολογισμών και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης τόσο σε διαχρονικό όσο και σε διαστρωματικό επίπεδο με τη χρήση καταστάσεων κοινού μεγέθους και τάσεως. Στο πρώτο μέρος, το οποίο είναι το θεωρητικό, αρχικά γίνεται μία σύντομη αναφορά περί Ανώνυμων Εταιριών και ειδικότερα για την εταιρία KORRES A.E., αναλύονται κάποιες έννοιες και στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι αριθμοδείκτες όπου αποτυπώνεται ο τύπος τους και περιγράφεται η συμπεριφορά τους και τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από τον καθένα. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι το πρακτικό, διερευνούμε τη χρήση των αριθμοδεικτών και τις πληροφορίες τις οποίες αντλούμε από τις οικονομικές καταστάσεις της KORRES A.E. για μία σειρά ετών, ώστε να έχουμε μια εικόνα της πορείας της συγκεκριμένης εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.