Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008: η ελληνική περίπτωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008: η ελληνική περίπτωση

Καραμπατάκη, Ειρήνη
Σαπαλίδου, Δήμητρα

Η παρούσα εργασία μας, αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές και κερδοφόρες εργασίες, διότι μέσα από αυτή κατανοήσαμε πώς η βαθιά οικονομική κρίση από την οποία περνά σήμερα ο κόσμος δεν είναι, ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία του συστήματος της οικονομίας της αγοράς, αλλά αποτελεί ένα οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα της ίδιας της γένεσης και της εξέλιξης της. Επιπλέον, πληροφορηθήκαμε στοχεύοντας όσο βαθύτερα μπορούσαμε, σχετικά με τις αιτίες της παγκόσμιας κρίσης και κυρίως αναλύσαμε το χρονικό πλαίσιο κάτω από το οποίο ζυμώθηκαν, όλοι εκείνοι οι παράγοντες που οδήγησαν στην συγκρότηση της σημερινής κατάστασης ανά τον κόσμο. Ωστόσο, εκτενής αναφορά γίνεται και στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο, ενώ όσον αφορά την Ελλάδα, η κρίση αναλύεται κάτω από το πρίσμα της εξερεύνησης και της εξιχνίασης, όλων εκείνων των υπαίτιων παραγόντων που οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτή την δυσμενή θέση. Προτάσεις και λύσεις για την αποφυγή των κρίσεων μελλοντικά και την δόμηση μιας κοινωνίας που δεν στηρίζεται μόνο στο κέρδος, αλλά που αναδεικνύει αξίες και στοχεύει σε υψηλότερα ιδανικά, είναι μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που πραγματεύονται μέσω αυτής της εργασίας. Η κρίση δεν είναι απλώς οικονομική. Αποτελεί ένα από τα τμήματα ενός σοβαρού και πολυδιάστατου φαινομένου, που στο επίκεντρο αυτού, βρίσκεται ο άνθρωπος. Εκφράζουμε την επιθυμία μας, στο άμεσο μέλλον η συγγραφή της παρούσας πτυχιακής, να αποτελέσει κίνητρο, αλλά και εφόδιο γνώσης, για όλους εκείνους που επιθυμούν να ενημερωθούν, σχετικά με το φαινόμενο και τους μηχανισμούς λειτουργίας της οικονομίας, τους παράγοντες και τα στοιχεία που εμπλέκονται και οδηγούν στην κατάρρευση των οικονομικών συστημάτων και την οικονομική κρίση, αλλά και τις εξόδους κινδύνου από αυτή, έτσι όπως προτείνονται μέσα από τις σελίδες της.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.