Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών

Μανάκαρης, Νικόλαος
Ζησόπουλος, Ιωάννης

Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής θα γίνει μια παρουσίαση τόσο των καινοτομιών αλλά και των νέων τεχνολογιών τόσο στην ελληνική αγορά αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Οι αλλαγές των τελευταίων ετών όπως εκφράζονται από την εντατικοποίηση του παγκοσμίου εμπορίου, την απελευθέρωση των διεθνών αγορών, τη δημιουργία ενιαίων ζωνών οικονομικής δραστηριότητας με κοινούς κανόνες και την παγκοσμιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση, διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο ανταγωνισμού για τα κράτη και τις επιχειρήσεις τους. Συνεπώς είναι πλέον εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι εφόσον η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται κυρίαρχα από την αλματώδη και συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και την διεθνοποίηση των αγορών, η επιβίωση και η εξέλιξη των επιχειρήσεων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το ποσό ανταγωνιστικές μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα ασφυκτικά πιεστικό περιβάλλον όπου ο χρόνος αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας, οι έγκαιρες αποφάσεις καθοριστικές και το ρίσκο για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών ολοένα και πιο δελεαστικό αλλά και αλλά και κρίσιμο για τη σταθερότητα αλλά και τη πιθανή ανάπτυξη και το μέλλον της επιχείρησης. Η εργασία αυτή αφόρα ακριβώς στη διερεύνηση της επιρροής όλων των προαναφερθέντων παραγόντων στη διαμόρφωση του επίπεδου της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών με στόχο τη δημιουργία σύρου και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Καινοτομία (επιχείρηση)
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.