Σύσταση και ίδρυση Α.Ε. με τη υπηρεσία μιας στάσης = Composition and Establishment of a limited company with the one stop service

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σύσταση και ίδρυση Α.Ε. με τη υπηρεσία μιας στάσης = Composition and Establishment of a limited company with the one stop service

Σιδηροπούλου, Αρχοντία
Σιδηρόπουλος, Παντελής

Η παρούσα εργασία αναλύει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, την κατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και την βελτιστοποίηση, αυτής με την ένταξη της Υπηρεσίας Μιας Στάσης στο υπάρχον Νομοθετικό και Θεσμικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται, οι διαφορετικοί τύποι των εταιρειών που μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα, οι διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες που ισχύουν, ώστε μια εταιρεία να θεωρείτε νόμιμη, καθώς και η Ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Στατιστικά στοιχεία επιχειρηματικής δράσης που αφορούν την Ελλάδα, και τρόποι δια βίου επιχειρηματικής μάθησης που αφορά χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον αναλύεται το θεσμικό και Νομικό πλαίσιο σύστασης μιας Α.Ε. με πλήρη αναφορά των γραφειοκρατικών διαδικασιών που επικρατούν αυτή την στιγμή. Στη συνέχεια εισάγεται και αναλύεται η διαδικασία λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, τα ωφέλει της, η σημασία της, το Νομοθετικό πλαίσιο της, και γίνεται σύγκριση αυτής, με την κατάσταση που επικρατούσε στο παρελθόν κατά την ίδρυση μιας εταιρείας. Τέλος, γίνεται αναφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και αναλύονται οι προοπτικές για τις επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.