Συστήματα ποιότητας στον αγροτουρισμό: μια περίπτωση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Συστήματα ποιότητας στον αγροτουρισμό: μια περίπτωση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κυρίτσης, Γεώργιος

Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ενασχόληση με αυτόν μου έδωσε το έναυσμα να ασχοληθώ με την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Ο αγροτουρισμός, πλέον, αποτελεί πραγματικότητα και όχι απλά σενάρια για μια μελλοντική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Αναζητώντας, μάλιστα, πληροφορίες στη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώνεται πως εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για τα συστήματα ποιότητας στον αγροτουρισμό. Ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανάπτυξη τουριστικής κίνησης αλλά και η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται. Έτσι, λοιπόν, αποφάσισα να ασχοληθώ με τα συστήματα ποιότητας στον αγροτουρισμό και με τη μελέτη μιας περίπτωσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Αρχικά, αναφέρεται στο πως από τον κλασσικό τουρισμό φτάσαμε στον αγροτουρισμό και θα εστιάσω στη μελέτη του αγροτουρισμού. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός των εννοιών που θα χρησιμοποιήσω είναι αναγκαίος για την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των όσων θα πω. Στα πλαίσια του πρώτου αυτού κεφαλαίου θα ασχοληθώ με το ποιες περιοχές επιλέγονται για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, ποιες είναι οι μορφές αυτού, ποιες οι προϋποθέσεις ανάπτυξης του και ποια η σημασία του αγροτουρισμού για την Ελλάδα και τις οικονομικές του επιδράσεις. Κλείνοντας, θα επισημάνω ποιες περιοχές του ελληνικού χώρου προσφέρονται για την ανάπτυξη του. Συνεχίζοντας, στο δεύτερο κεφάλαιο θα εστιάσω στα συστήματα ποιότητας στον αγροτουρισμό. Βασική επιδίωξη θα είναι να γίνει αντιληπτή η διαδικασία πιστοποίησης των συστημάτων ποιότητας. Ακόμη, θα γίνει αναφορά στην ολική ποιότητα στον τουρισμό αλλά και στις εφαρμογές της σε τουριστικές επιχειρήσεις. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα στοιχεία ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Εφόσον καλύψω αυτά τα θέματα θα ασχοληθώ με την ελληνική πραγματικότητα και τα συστήματα ποιότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στην διαδικασία πιστοποίησης και τυποποίησης συστημάτων καθώς και στην επιτακτική ανάγκη για ποιότητα σε όλες τις εκφάνσεις του τουρισμού. Μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί μελέτη για την ελληνική πραγματικότητα ώστε να γίνει έκδηλο το ενδιαφέρον που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι η εμπειρική διερεύνηση του θέματος, όπου θα αναλυθεί λεπτομερώς η μεθοδολογία της έρευνας που διεξήχθη καθώς επίσης και τα ευρήματα αυτής. Για την καλύτερη και πιο εύκολη κατανόηση του θέματος θα επισυναφθούν συγκεντρωτικοί πίνακες και διαγράμματα όπου θα συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Μάλιστα, ο κάθε πίνακας και διάγραμμα συνοδεύεται από αντίστοιχο κείμενο με ερμηνεία των όσων απεικονίζονται. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, θα πραγματοποιηθεί μια ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων από όσα ειπώθηκαν σε όλη την έκταση της εργασίας. Τέλος, απαραίτητη κρίνεται και η συγκέντρωση των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από την διεξαγωγή της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)