Παρουσίαση μηχανογραφημένης τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας ετερόρρυθμης εταιρείας με τη χρήση λογιστικού προγράμματος = Presentation of Computerized Status B Bookkeeping for a Limited Partnership with the use of an Accounting Programme

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Παρουσίαση μηχανογραφημένης τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας ετερόρρυθμης εταιρείας με τη χρήση λογιστικού προγράμματος = Presentation of Computerized Status B Bookkeeping for a Limited Partnership with the use of an Accounting Programme

Αγγελούσης, Παναγιώτης

Η εργασία περιλαμβάνει, εκτός της Μηχανογραφημένης Παρουσίασης της Ετερόρρυθμης Εταιρίας με Λογιστικό Πρόγραμμα, μία συνοπτική περιγραφή για τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες, για τα Βιβλία Δεύτερης Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) και της μεταβολής - απλοποίησης που επήλθε από 1/1/2013 με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), καθώς και την αναλυτική καταγραφή των Υποχρεώσεων που αναλογούν και απαιτούνται από μία Ετερόρρυθμη Εταιρία με Δεύτερης Κατηγορίας Βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Αναλυτικότερα, η δομή της Πτυχιακής Εργασίας είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν αρχικά, οι έννοιες κατά τον Εμπορικό Νόμο (Β.Δ. της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835) της Ετερόρρυθμης Εταιρίας, των Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταίρων της, της Εταιρικής Επωνυμίας, των Εισφορών των Εταίρων καθώς και των Δικαιωμάτων -Υποχρεώσεων και Ευθυνών τους. Τέλος, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την Σύσταση και την Λύση της Ετερόρρυθμης Εταιρίας. Επιπρόσθετα, γίνεται μία σύντομη αναφορά στην διάκριση των Βιβλίων Τήρησης κατά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και αναλύονται ομαδοποιημένες οι Υποχρεώσεις που απορρέουν από μία Ετερόρρυθμη Εταιρία με Βιβλία Δεύτερης Κατηγορίας κατά των Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, σε Μηνιαίες, Τριμηνιαίες και Ετήσιες. Στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση της Μηχανογραφημένης Πρακτικής Άσκησης Βιβλίων Δεύτερης Κατηγορίας μίας Ετερόρρυθμης Εταιρίας, με Λογιστικό Πρόγραμμα για ένα Οικονομικό Έτος (συγκεκριμένα το Οικονομικό Έτος 2013, ήτοι Διαχειριστικό 2012), από την δημιουργία της Εταιρίας στο Πρόγραμμα μέχρι και τον προσδιορισμό του τελικού Λογιστικού Αποτελέσματός της (κέρδη/ζημίες), με την σύνταξη των Οικονομικών Δηλώσεων Έτους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηχανοργάνωση - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Τήρηση βιβλίων
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)