Διαδικασίες ίδρυσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) = Private company establishment procedures

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαδικασίες ίδρυσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) = Private company establishment procedures

Δημόκα, Παναγιώτα
Ιωάννου, Αντιγόνη

Η παρούσα εργασία αφορά την ίδρυση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας από νομική άποψη. Αναλύεται όλο το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για να γίνει η σύσταση μιας ΙΚΕ σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το νομικό πλαίσιο. Γίνεται προσπάθεια ώστε να καταδειχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας εταιρικής μορφής, όπως οι καινοτομίες στη σύστασή της, στα είδη και στη διάρθρωση των εταιρικών εισφορών, στο κεφάλαιό της, στην επωνυμία και στη διάρκειά της, στη διαχείριση και στην εκπροσώπησή της και γενικότερα στη λειτουργία της. Το δεύτερο μέρος αποτελεί τη λογιστική παρακολούθηση της ΙΚΕ. Δηλαδή, από την στιγμή της σύστασης της εταιρίας μέχρι και το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης και τον προσδιορισμό του αποτελέσματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.