Έλεγχος και ανάλυση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων επιχείρησης: μέλετη περίπτωσης εφαρμογής στα δεδομένα των ετών 2006 έως 2011 της τράπεζας Πειραιώς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Έλεγχος και ανάλυση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων επιχείρησης: μέλετη περίπτωσης εφαρμογής στα δεδομένα των ετών 2006 έως 2011 της τράπεζας Πειραιώς

Μέκρα, Θεοδώρα
Μιχαλοπούλου, Κωνσταντίνα

Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι εργασία που προϋποθέτει εμπειρία γνώσεις και υπευθυνότητα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει ο έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται από εξειδικευμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η ανάλυση τους είναι οι κύριοι άξονες που ασχολείται αυτή η εργασία. Ο τρόπος που παρουσιάζεται είναι αρχικά να παρουσιαστούν θεωρητικά οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Πρότυπα και στην συνέχεια με βάση τα Διεθνή Πρότυπα. Στην συνέχεια αναπτύσσονται σε θεωρητική βάση ο Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και οι Εκθέσεις που συντάσσουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους παρουσιάζονται οι μέθοδοι ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην μέθοδο ανάλυσης με βάση τους αριθμοδείκτες. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζεται το πρακτικό μέρος που είναι η πραγματική περίπτωση εφαρμογής των μεθόδων της οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων και στην συνέχεια η μέθοδος ανάλυσης με βάση τους αριθμοδείκτες στα οικονομικά δεδομένα των ετών 2005 έως 2011 της Τράπεζας Πειραιώς. Αυτό που προκύπτει από την παρουσίαση της εργασίας είναι ότι οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με τα Ελληνικά Πρότυπα και με τα ΔΛΠ οι οποίες ελέγχονται βάση του νόμου από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Το μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού της τράπεζας για τα έτη αυτά είναι το Κυκλοφορούν κατά 95% και το υπόλοιπο είναι τα Πάγια.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.