Έλεγχος και ανάλυση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων επιχείρησης: εφαρμογή της Aticca Bank για τα έτη 2005-2010

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Έλεγχος και ανάλυση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων επιχείρησης: εφαρμογή της Aticca Bank για τα έτη 2005-2010

Παπαδημητρίου, Χριστίνα
Μαντέση, Σοφία

Ο κάθε επενδυτής προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή επένδυσης θέλει να έχει την καλύτερη και σωστότερη πληροφόρηση. Η πηγή της πληροφόρησης για τον κάθε ενδιαφερόμενο είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που είναι η φωτογραφία για αυτούς. Το πρόβλημα που απορρέει είναι πως μπορούνε οι τρίτοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, να δούνε αυτήν την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων και ακόμα παραπέρα να είναι σίγουρη για την αξιοπιστία της. Αυτό είναι το οποίο παρουσιάζεται σε αυτήν την πτυχιακή, ο τρόπος ανάλυσης και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο τρόπος που παρουσιάζεται η ανάλυση και ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων είναι αρχικά να παρουσιαστούν οι μέθοδοι και οι κατηγορίες του ελέγχου και το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπεται από τον νόμο 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», τα Ελληνικά και Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και την Ετήσια Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή. Έπειτα παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις και στο επόμενο κεφάλαιο οι μέθοδοι ανάλυσης τους. Τέλος παρουσιάζεται η πραγματική περίπτωση ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2005 έως 2010 της Attica Bank με την μέθοδο των αριθμοδεικτών και ο έλεγχος τους όπως αυτός διενεργήθηκε σύμφωνα με τον νόμο. Το αποτέλεσμα της παρουσίασης είναι ότι για τα έτη 2005 έως 2010 σύμφωνα με τον έλεγχο η τράπεζα εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και οι λογαριασμοί που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου. Παρόλο αυτά η ακρίβεια και η ορθότητα τους είναι αξιόπιστη. Η ανάλυση με την μέθοδο των αριθμοδεικτών έδειξε ότι η ρευστότητα της εταιρείας δεν διατρέχει κίνδυνο για τα έτη αυτά. Η απόδοση της τράπεζας δεν είναι ιδιαίτερα καλή λόγω των μεγάλων λειτουργικών δαπανών της και τα έτη 2005 και 2010 ήταν ζημιογόνα ενώ το έτος 2007 είχε τα μεγαλύτερα κέρδη. Για την εξόφληση των υποχρεώσεων της η τράπεζα χρειάζεται δανειακά κεφάλαια και δυσκολεύεται με τα δικά της να επιστρέψει τις καταθέσεις στους δικαιούχους της αν κάποια στιγμή χρειαστεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Έλεγχος, Εσωτερικός
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)