Παρουσίαση βιβλίων μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για μια διαχειριστική χρήση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Παρουσίαση βιβλίων μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για μια διαχειριστική χρήση

Χαραλάμπους, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει τόσο το θεωρητικό, νομικό και λογιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΕ στην χώρα μας όσο και τον τρόπο και τις μεθόδους πρακτικής τήρησης των λογιστικών τους βιβλίων. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων διατάξεων των βασικών νόμων που διέπουν την εμπορική, φορολογική και λογιστική λειτουργία των ΕΠΕ. Όπως προκύπτει από την ανάλυση αυτή η ΕΠΕ θεωρείται από τον εμπορικό νόμο ως κεφαλαιουχική(περιορισμένη ευθύνη των εταίρων και σταθερότητα κεφαλαίου) και υπάγεται βάσει του φορολογικού νόμου στις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων. Εξάλλου, από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων(ήδη Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών) θεωρείται επιτηδευματίας(ήδη υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών) και πρέπει να τηρεί Γ κατηγορίας λογιστικά βιβλία (ήδη διπλογραφικά βιβλία). Στο δεύτερο μέρος γίνεται παρουσίαση των λογιστικών συναλλαγών που πραγματοποίησε μια μικρή, από άποψη ακαθαρίστων εσόδων, ΕΠΕ για την διαχειριστική χρήση 2012 και η καταχώρηση τους με μηχανογραφικό τρόπο στα λογιστικά βιβλία με βάσει την διπλογραφική μέθοδο όπως απαιτεί ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης παρουσιάζονται οι λογιστικές εγγραφές Ισολογισμού και η καταχώρηση τους στα σχετικά βιβλία καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)