Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματικά σχέδια

Καραγιαννίδου, Ελένη
Σταμάτη, Άννα

Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε διεξοδικά με τη σύνταξη των Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) κατά τη δημιουργία επιχειρηματικών δράσεων. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι μια γραπτή περιγραφή της επιχείρησης, των στόχων της και των αναγκαίων βημάτων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Πολλοί ακαδημαϊκοί το χαρακτηρίζουν ως την κατάσταση λειτουργίας της επιχείρησης «επί χάρτου». Η ύπαρξη των επιχειρηματικών σχεδίων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάγκη των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο καλεί τους δυνητικούς επενδυτές να εμπιστευτούν τα κεφάλαιά τους στην εκάστοτε επιχείρηση με το μακρόπνοο πλάνο. Κατά συνέπεια, ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι αναλυτικό, ακριβές, ελκυστικό, ρεαλιστικό αλλά πάνω απ’ όλα να εμπερικλείει μια αξιόλογη επιχειρηματική ιδέα. Στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν παρουσιάσαμε το περιεχόμενο ενός πρότυπου επιχειρηματικού σχεδίου και στη συνέχεια καταρτίσαμε το επιχειρηματικό σχέδιο για την εταιρία Catwoman, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία γυναικείων ενδυμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.