Μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων: υπεραξία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων: υπεραξία

Βαρελά, Χρυσούλα-Κυριακή

Η εργασία αυτή αναφέρεται στις μεθόδους αποτίμησης των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στην υπεραξία η οποία είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται από την Εφορία. Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο επισημαίνονται γενικά στοιχεία αλλά και ο ορισμός της αποτίμησης καθώς και ο διαχωρισμός των ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι κατηγορίες των λογιστικών βιβλίων. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι μέθοδοι υπολογισμού της υπεραξίας και ειδικότερα στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται με παραδείγματα οι μέθοδοι αυτοί. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο επισημαίνονται οι βασικοί νόμοι και αποφάσεις που αφορούν την υπεραξία.

Thesis
NonPeerReviewed

Υπεραξία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.