Ετερόρρυθμη εταιρία = Limided partnership

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Ετερόρρυθμη εταιρία = Limided partnership

Κοντούλη, Μαρία

Στην παρούσα εργασία μελετάμε έως και το 6ο κεφάλαιο σε θεωρητική βάση, τις ιδιομορφίες της ετερόρρυθμης εταιρείας, τις ιδιαιτερότητές της σε σχέση με τις υπόλοιπες προσωπικές εταιρείες, ενώ διερευνώνται τα αντίστοιχα ζητήματα φορολογίας της καθώς και οι προϋποθέσεις σύστασής της καθώς και της νομότυπης λειτουργίας της. Μία ετερόρρυθμη εταιρεία μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από ομόρρυθμους εταίρους και μπορούν να την διαχειριστούν μόνον αυτοί. Δεν δύναται να συσταθεί ετερόρρυθμη εταιρεία μόνο με ετερόρρυθμους εταίρους, ενώ μελετώντας την διεξοδικά, διαπιστώνουμε ότι είναι μία εταιρική μορφή που την συναντάμε καθημερινά και πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ιδιαιτερότητες ως προς τους ετερόρρυθμους εταίρους. Παρατηρούμε ότι στις ετερόρρυθμες εταιρείες, είναι ο ομόρρυθμος εταίρος εκείνος ο οποίος την εκπροσωπεί και την διαχειρίζεται, ενώ ο ετερόρρυθμος εταίρος, έχει πολύ περιορισμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Στο 7ο κεφάλαιο, παρατίθεται η μελέτη περίπτωσης μίας λειτουργούσας ετερόρρυθμης εταιρείας, από την ίδρυσή της και τις εγγραφές σύστασής της, έως και έναν ολοκληρωμένο κύκλο εργασιών της με τις απαιτούμενες δηλώσεις της, που αποτελούνται από τέσσερις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., την εκκαθαριστική δήλωση και την τελική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στην εν λόγω μελέτη περίπτωσης, παρουσιάζουμε την δομή και τις ιδιαιτερότητες μιας Ε.Ε.. Αναλύουμε την διαδικασία σύστασης μιας Ε.Ε. από την δημιουργία του καταστατικού της έως και τις πρώτες λογιστικές εγγραφές της. Μελετάμε τον τρόπο λειτουργίας της από την αμοιβή των διαχειριστών της έως και την λύση και εκκαθάρισή της. Έπειτα, βασιζόμενοι στο καταστατικό μίας πραγματικής ετερόρρυθμης εταιρείας με βιβλία Β' κατηγορίας, παραθέτουμε τις εγγραφές σύστασής της και με υποθετικά δεδομένα υπολογίζουμε τα κέρδη τα οποία έχει η επιχείρηση συνυπολογίζοντας και αναλύοντας τις αποσβέσεις και προσδιορίζοντας την επιχειρηματική αμοιβή.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)