Ηγεσία, management και ο ρόλος του ηγέτη στην επιχείρηση: management και κινητροδότηση στην επιχείρηση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Ηγεσία, management και ο ρόλος του ηγέτη στην επιχείρηση: management και κινητροδότηση στην επιχείρηση

Ντέντος, Τραϊανός

Μεταξύ των δύο όρων μάνατζμεντ και ηγεσία, καθώς επίσης και μεταξύ του μάνατζερ και του ηγέτη, υπάρχει διαφορά. Το μάνατζμεντ χρησιμοποιεί ανθρώπινες πηγές, όργανα και πηγές πληροφοριών, για να εκπληρώσει τους σκοπούς του οργανισμού. Από την άλλη μεριά, η ηγεσία είναι η διαδικασία μέσω της οποίας επηρεάζονται η συμπεριφορά και οι δραστηριότητες των άλλων για την επίτευξη των σκοπών. Ο επηρεασμός των άλλων γίνεται με τη βοήθεια της επικοινωνίας. Ο μάνατζερ έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των ατόμων λόγω της επίσημης εξουσίας που του παρέχει η θέση του. Αντίθετα, ο ηγέτης είναι δυνατόν να εμφανιστεί μόνος του μέσα από μια ομάδα ατόμων και μπορεί να επηρεάσει τους άλλους, χωρίς να έχει επίσημη εξουσία. Οι ηγέτες δημιουργούν σαφείς και ορατές αξίες, τις οποίες ενσωματώνουν στη στρατηγική του οργανισμού. Τυπικά θα λέγαμε ότι το μάνατζμεντ ασχολείται με μη ανθρώπινες πηγές, ενώ η ηγεσία ασχολείται με ανθρώπινες πηγές. Η ηγεσία βοηθάει τα άτομα να κάνουν πράγματα τα οποία δε θα έκαναν αλλιώς. Το μάνατζμεντ έχει ευρύτερη έννοια από ότι η ηγεσία. Πολλοί αποτελεσματικοί μάνατζερς με την πάροδο του χρόνου γίνονται ηγέτες. Σε ότι αφορά το ρόλο του ηγέτη στην επιχείρηση ο ηγέτης έχει ρόλο να κατευθύνει, να κινητοποιεί, να εμπνέει, να δραστηριοποιεί και να ελέγχει το ανθρώπινο δυναμικό, όπως επίσης και να πιστεύει ότι έχει ουσιαστική συμμετοχή στους στόχους και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο ηγέτης θα πρέπει να συλλαμβάνει ένα όραμα για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία. Θα πρέπει να κάνει το ανθρώπινο δυναμικό να πιστέψει σε αυτόν και να το οδηγεί στην υλοποίηση των στόχων του, στηριζόμενο σε αξίες, αρχές και στην αυθεντικότητα. Ο ηγέτης θα πρέπει να παρακινεί τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητές τους και να τις αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προσπαθώντας με πάθος και ενθουσιασμό να επιτύχουν τις υψηλότερες επιδόσεις τους, ώστε η επιχείρηση να δημιουργεί τη μέγιστη δυνατή αξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και για την κοινωνία γενικότερα. Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του τμήματος διοίκησης ανθρώπινων πόρων σε κάθε επιχείρηση είναι η παρακίνηση των εργαζομένων. Η σπουδαιότητά της έγκειται στο γεγονός ότι συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Ως επιμέρους στόχοι καθορίστηκαν ο προσδιορισμός των τεχνικών που κατά κύριο λόγω χρησιμοποιούν, ο βαθμός αποδοχής αυτών των τεχνικών εκ μέρους των εργαζομένων, η διαφοροποίηση που τυχόν υπάρχει ανάλογα με το μέγεθος και τον τομέα δραστηριοποίησες των επιχειρήσεων και τέλος τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση αυτών των τεχνικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)