Ποσοτική ανάλυση 2 εταιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ποσοτική ανάλυση 2 εταιριών

Τζάθα, Ευγενία

Η εργασία αυτή αφορά την ανάλυση των ισολογισμών της εταιρίας GLAXO και της εταιρίας SPECIFAR. Οι δύο αυτές εταιρίες είναι δύο φαρμακευτικές εταιρίες και εμείς θα παρακολουθήσουμε την πορεία τους για τα οικονομικά έτη 2007-2008-2009. Αρχικά θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα των δύο εταιριών και ύστερα θα παρακολουθήσουμε την στρατηγική και τους στόχους τους ξεχωριστά. Στην συνέχεια και στο μεγαλύτερο μέρος της εργασίας θα αναλύσουμε τις 2 εταιρίες με την βοήθεια κάποιων από τους πιο αξιόπιστους αριθμοδείκτες. Με την βοήθεια αυτών θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την πορεία των δύο εταιριών για την περιοδο τριών χρόνων. Τέλος με τα κατάλληλα σχεδιαγράμματα θα μπορέσουμε να κάνουμε μία σύγκριση των δύο αυτών εταιριών έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σωστό συμπέρασμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.