Συγκριτική ανάλυση δύο εταιριών στο χρηματιστήριο: J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συγκριτική ανάλυση δύο εταιριών στο χρηματιστήριο: J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ

Μισοκαράκη, Νικολέτα
Κάλφα, Βασιλεία

Το πρώτο μέρος της παρούσης αναφέρεται σε ιστορικά δεδομένα των δυο εταιριών που θα μελετήσουμε. Σε αυτά περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική τους συνείδηση, η κοινωνική προσφορά αλλά και διάφορες υπηρεσίες προς τον υπαλληλικό και όχι μόνο πληθυσμό. Εν συνεχεία θα εξετάσουμε τον τρόπο, και συγκεκριμένα τους αριθμοδείκτες, που θα χρησιμοποιήσουμε για την ανάλυση των εταιριών. Επίσης θα αναφερθούμε σε ορισμένους από τους πιο διαδεδομένους και αξιόπιστους δείκτες που αναμφίβολα συμβάλλουν στην ιδανικότερη αξιολόγηση των δύο εταιριών. Τέλος, το τελευταίο κομμάτι περιλαμβάνει την συγκριτική ανάλυση μεταξύ των εταιρειών για την αξιολόγηση των δεδομένων τους. Οι αριθμοδείκτες λοιπόν θα προσφέρουν όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες, ώστε σε συνδυασμό με τα γραφήματα και τους πίνακες τους, να οδηγηθούμε στα όσο το δυνατόν ασφαλέστερα συμπεράσματα επί της παρούσης. Βήμα - βήμα θα ερευνήσουμε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν σε εργασία που αφορά την συγκριτική ανάλυση δύο μεγάλων ανωνύμων εταιρειών, εισηγμένων μάλιστα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγκριτική αξιολόγηση
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.