Η μάστιγα της ανεργίας στη χώρα μας: μελέτη περίπτωσης στη Δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η μάστιγα της ανεργίας στη χώρα μας: μελέτη περίπτωσης στη Δυτική Μακεδονία

Τζώρτζου, Χρυσή

Η πτυχιακή εργασία την οποία σας παρουσιάζω έχει ως αντικείμενο εξέτασης την μάστιγα της ανεργίας στην χώρα μας πιο συγκεκριμένα και πιο συγκεκριμένα, παραθέτω μια μελέτη περίπτωσης στην Δυτική Μακεδονία. Στην συνέχεια η μελέτη του θέματος επιμερίστηκε σε έξι κεφάλαια τα οποία περιέχουν και υποενότητες. Στο πρώτο κεφαλαίο αναφέρω: την έννοια της ανεργία, την μέτρηση της ανεργίας, στα είδη και τη σύγχρονη ερμηνεία της ανεργίας. Στο δεύτερο κεφαλαίο περιγράφω την πορεία, τα αίτια της ανεργίας ακόμη και οι άμεσες ψυχολογικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα στους ανέργους. Στην συνεχεία, ακολουθούν οι λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο τρίτο κεφαλαίο συμπεριλαμβάνω τη μελέτη που διενεργήθηκε για να γίνουν κατανοητά στον αναγνώστη τα ποσοστά ανεργίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζω το προφίλ της Δυτικής Μακεδονίας και ολοκληρώνοντας το κεφαλαίο αυτό γίνεται μια σύγκριση της Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με το Βόρειο Αιγαίο για να διαπιστώσουμε πόσοι διαφορά υπάρχει μεταξύ των δυο περιοχών στην ανεργία. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της Ελληνικής οικονομίας και μια αναφορά στους μετανάστες. Και ολοκληρώνοντας στο έκτο κεφαλαίο αναφέρω τις πολιτικές προτάσεις αντιμετώπισης της ανεργίας και τους τρόπους με τους οποίους θα μειωθεί η ανεργία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.