Η διάσταση της εξ' αποσπάσεως εκπαίδευσης στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Η διάσταση της εξ' αποσπάσεως εκπαίδευσης στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης

Σιώπη, Δήμητρα
Ζιώζια, Δέσποινα

Στη σύγχρονη εποχή σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει η τάση αξιοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πόσο μάλλον όταν η κοινωνία μας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Δημιουργείται έτσι λοιπόν μια νέα και πρωτόγνωρη δυναμική στα παιδαγωγικά δρώμενα, που ενισχύθηκε έντονα από εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, ανθρώπους των μέσων επικοινωνίας και από ανθρώπους με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες. Διαμόρφωσε επίσης, μια νέα προσέγγιση στις διαδικασίες της διδακτικής και της μάθησης, ορίζοντας ως επίκεντρο το σπουδαστή που λειτουργεί με νέους όρους και συνθήκες. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά άρθρα, διαδικτυακές πηγές και βιβλιογραφική ανασκόπηση, που αφορούσαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό, και τις καλές πρακτικές αυτής αντίστοιχα. Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των παραγόντων που καθιστούν αναγκαία και χρήσιμη την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κυρίως στην Ελλάδα δεν εισήχθη έπειτα από έντονους προβληματισμούς και διεργασίες, αδυνατώντας να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και τα ενδιαφέροντά τους. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούσε λοιπόν να λειτουργήσει ως συμπληρωματική με τη συμβατική εκπαίδευση. Συμπερασματικά, η Ελλάδα παίρνοντας παραδείγματα πρακτικών και μεθοδολογιών προσεγγίσεων της από το εξωτερικό , ίσως μπορεί να την εφαρμόσει και στην πράξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)