Διεθνείς περιβαλλοντικές πολιτικές

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Διεθνείς περιβαλλοντικές πολιτικές

Κανέλλος, Δημήτριος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην ανάδειξη του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Η έρευνα μας εστιάζεται στο ρόλο τόσο της διεθνούς πολιτικής όσο και της μετακένωσης αυτής σε διηπειρωτικό, κρατικό, τοπικό και ατομικό επίπεδο, και στην έννοια της ενεργής κοινωνίας πολιτών, ως φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν στην περιβαλλοντική διαχείριση. Τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται μία σημαντική πρόοδος για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών προβλημάτων που υπάρχουν σε διεθνή αλλά και εθνικό επίπεδο. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια ενδεικτική αναφορά στα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που χρήζουν άμεσης πολιτικής μέριμνας σε διεθνές επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η διεθνής και η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, στην ιστορική διαδρομή εξέλιξής της και σε αναφορά με τη συγκρότηση και το ρόλο των θεσμικών οργάνων, με επικέντρωση ιδιαίτερα στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και στην αειφόρο ανάπτυξη. Στη συνέχεια, θα αναλυθεί ο ρόλος των βασικών φορέων που εμπλέκονται στην περιβαλλοντική διαχείριση, δηλαδή του Κεντρικού Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, , των εμπλεκόμενων φορέων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της «κοινωνίας πολιτών» σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι να εντοπιστούν οι συναινέσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, οι δυνατότητες εύρεσης αποτελεσματικών λύσεων στα περιβαλλοντικά ζητήματα, δυνατότητες συνεργασίας ή μη των διαφορετικών εμπλεκόμενων των φορέων και προσπάθεια ανάδειξης νέων πιο αποτελεσματικών μορφών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Επίσης αναφέρονται συγκρούσεις που προέκυψαν λόγω της προσπάθειας κοινής πολιτικής για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, θα αναλυθούν οι λόγοι που οδηγούν σε τόσο διαφορετικές σκοπιές καθώς και η πολυπλοκότητα του ζητήματος. Όπως και η αποτελεσματικότητα των μέχρι σήμερα οργανωμένων προσπαθειών και θα διεξαχθούν συμπεράσματα για το μέλλον της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντικό δίκαιο
Περιβαλλοντική πολιτική
Περιβαλλοντική πολιτική - Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)