Ο ρόλος και η προσωπικότητα ενός χαρισματικού ηγέτη: συγκριτική μελέτη με παραδοσιακές μορφές ηγεσίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος και η προσωπικότητα ενός χαρισματικού ηγέτη: συγκριτική μελέτη με παραδοσιακές μορφές ηγεσίας

Δολδούκη, Λεμονιά

Κατευθυντήρια γραμμή για την συγκεκριμένη εργασία αποτελεί η κατανόηση της ηγεσίας. Η εξέλιξη και η πρόοδος μιας κοινωνίας οφείλεται σε συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουν παρθεί από άτομα τα οποία έχουν επιλεγεί από την πλειοψηφία της κοινότητας. Τα άτομα-ηγέτες έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της κοινωνίας σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν. Επηρεάζουν τα άτομα που βρίσκονται στο περιβάλλον τους, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Κάποια από τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το άτομο-ηγέτης για να θεωρηθεί χαρισματικός είναι η ειλικρίνεια, η αφοσίωση, η σταθερότητα, η διορατικότητα. Υπάρχουν, ωστόσο, και τα εμπόδια, οι δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ηγέτες. Το άγχος, για παράδειγμα, που έχουν για να είναι όσο το δυνατόν αποδοτικότεροι, ο πόλεμος που μπορεί να δεχτούν από πολιτικούς αντιπάλους ή από τα ΜΜΕ. Υπάρχει καταγραφή απόψεων από μελετητές για την έννοια της ηγεσίας και συγκεκριμένα για την έννοια της πολιτικής ηγεσίας. Για να γίνει κατανοητή η πολιτική ηγεσία γίνεται αναφορά στο φαινόμενο της πολιτικής κοινωνικοποίησης του ατόμου η διαδικασία ένταξης του ατόμου στο περιβάλλον που ζει και την αποδοχή των κανόνων που υπάρχουν σ’ αυτό για την ομαλή συμβίωση με τους υπολοίπους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο στο εμπειρικό κομμάτι της εργασίας γίνεται ανάλυση δύο πολιτικών ηγετών, ένας από το παρελθόν (Ανδρέας Παπανδρέου) και ένας από το παρόν (Vladimir Poutin) όπου άφησαν και αφήνουν ιστορία με την πολιτική τους πορεία. Η έρευνα εμπλουτίζεται επίσης από τις συνεντεύξεις δύο πολιτικών από διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα για την καλύτερη κατανόηση της πολιτικής ηγεσίας και της πολιτικής συμπεριφοράς. Η ειλικρίνεια, η επιμονή, η υπομονή και το ενδιαφέρον για τα κοινά αποτελούν κάποια από τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν έναν χαρισματικό ηγέτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Πολιτική επιστήμη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.