Οικονομικές διακυμάνσεις: ανεργία και πληθωρισμός: η ελληνική περίπτωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οικονομικές διακυμάνσεις: ανεργία και πληθωρισμός: η ελληνική περίπτωση

Λιόντου, Παρθένα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των οικονομικών διακυμάνσεων, της ανεργίας και του πληθωρισμού καθώς επίσης και η ανάλυση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε στα μέσα του 2007 και που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η δομή της πτυχιακής μου εργασίας αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται οι οικονομικοί κύκλοι. Με την έννοια αυτή εννοούμε τις οικονομικές διακυμάνσεις που δημιουργούνται λόγω διαφοράς ανάμεσα στη ζήτηση και τη προσφορά. Σε κάθε οικονομικό κύκλο παρατηρείται μια περίοδος ετών που χαρακτηρίζεται από τη φάση της ανόδου και τη φάση της καθόδου της οικονομικής δραστηριότητας. Μεταξύ αυτών των δύων φάσεως παρεμβάλλεται η φάση της κρίσης και η φάση της ύφεσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις έννοιες της ανεργίας και του πληθωρισμού καθώς επίσης και η σύνδεσή τους με τις διάφορες οικονομικές κρίσης που έχουν παρατηρηθεί ως σήμερα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός και η ανεργία αποτελούν σοβαρά προβλήματα σε μία οικονομία και επηρεάζουν τη διανομή εισοδήματος. Ένα από τα προβλήματα της εποχής μας είναι η πρόσφατη οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας και αποτελεί πρόβλημα και για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Η ανωτέρω κρίση εξετάζεται στο τρίτο κεφάλαιο με εκτενή αναφορά στα αίτια, την εξέλιξη, τις συνέπειές της και στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται οι προοπτικές και κάποια συμπεράσματα της εργασίας. Οι ελπίδες όλων για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ελαχιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της κρίσης καθώς και για την όσο το δυνατόν, συντομότερη έξοδο από αυτή, εναποτίθενται στα κράτη και τις κυβερνήσεις. Αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή στο ρεαλισμό και την κοινή λογική. Δεν πρέπει όμως να σηματοδοτήσει την επιστροφή σε παρωχημένες και αναποτελεσματικές μορφές κρατισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Ανεργία
Πληθωρισμός (Οικονομία)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.