Η λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και η αναγκαιότητα του κρατικού παρεμβατισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και η αναγκαιότητα του κρατικού παρεμβατισμού

Σγουροπούλου, Σταυρούλα

Με κριτήριο το βαθμό ανταγωνισμού, οι κλάδοι της οικονομίας διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, τον πλήρη ανταγωνισμό, το μονοπώλιο, τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό και το ολιγοπώλιο. Η ανάλυση του μηχανισμού της αγοράς, αποτελεί το βασικό μηχανισμό λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια διαχρονική εξέλιξη των αγαθών, μέσα από θεωρίες κλασικών οικονομολόγων. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των παραγόντων που συμβάλλουν στον προσδιορισμό της ποσότητας και της ισορροπίας. Επίσης θα γίνει αναφορά στη ζήτηση των αγαθών από τους καταναλωτές και στην προσφορά των αγαθών από τις επιχειρήσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τον προσδιορισμό της τιμής και της παραγωγής σε αγορές που λειτουργούν κάτω από συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού. Επιπλέον θα εξεταστεί η μορφή της αγοράς που ονομάζεται μονοπώλιο και έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό την ύπαρξη μιας και μόνης επιχείρησης. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τον προσδιορισμό της τιμής και της παραγωγής στην πιο συνηθισμένη μορφή της αγοράς στις σύγχρονες οικονομίες που είναι το ολιγοπώλιο. Επίσης θα γίνει ανάλυση και στην μορφή του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, ολοκληρώνοντας έτσι την ανάλυση του σχηματισμού των τιμών στη σύγχρονη οικονομία. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση της οικονομικής πολιτικής από το κράτος προκειμένου να προσδιοριστεί η συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων καθώς και ο τρόπος παρέμβασης του στο μηχανισμό της αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρατικός παρεμβατισμός
Μονοπώλια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.