Η φορολογία και η διάθεση κερδών σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η φορολογία και η διάθεση κερδών σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Κωτσινά, Αγλαΐα

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση της φορολογίας και της διάθεσης κερδών στις Ανώνυμες Εταιρίες καθώς και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα δούμε όλες τις μορφές εταιριών που υφίστανται στην χώρα μας σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο. Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τις Ανώνυμες Εταιρίες και τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης βασιζόμενοι στους νόμους Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιρών και Ν.3190/1955 περί Εταιριών περιορισμένης ευθύνης. Επίσης αναφέρουμε τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.3943/31-3-2011 καθώς και άλλες πρόσφατες ρυθμίσεις. Ακολουθεί αναφορά στο προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσης των ανωτέρω εταιριών καθώς και ανάλυση στη φορολόγηση αυτού του αποτελέσματος (κέρδους). Επιπλέον, γίνεται αναφορά και μελέτη της διάθεσης των αποτελεσμάτων τόσο των Ανωνύμων εταιριών όσο και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις. Τέλος, παρατίθεται μία σύνοψη των σημαντικότερων σημείων της παρούσας εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)