Ανάλυση και σύγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Motoroil και των ΕΛ.ΠΕ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση και σύγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Motoroil και των ΕΛ.ΠΕ.

Πετκάκης, Επαμεινώνδας

Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάλυση και η σύγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της MOTOROIL και των ΕΛ.ΠΕ. Η ανάλυση πραγματοποιείται με την βοήθεια των αριθμοδεικτών ενώ η σύγκριση γίνεται για μια σειρά παλαιοτέρων ετών των δύο ομίλων επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο κλάδο και είναι ανταγωνίστριες εταιρείες. Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι και οι κυριότεροι αριθμοδείκτες είναι οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, διάρθρωσης κεφαλαίου, κυκλοφοριακής ταχύτητας και επενδύσεων. Είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η σωστή επεξήγηση τους παρά ο μεγάλος αριθμός αριθμοδεικτών οι οποίοι δεν αξιοποιούνται συστηματικά. Η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε για σκοπό των δύο ομίλων επιχειρήσεων είτε από έναν εξωτερικό αναλυτή, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της συγκεκριμένης εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγκριτική αξιολόγηση
Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.