Συγκριτική ανάλυση των εταιριών ΤΙΤΑΝ και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Συγκριτική ανάλυση των εταιριών ΤΙΤΑΝ και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Σαλτσίδου, Ελπίδα
Παλιούρα, Φωτεινή
Ιωάννου, Φωτεινή

Αρχικά θα δούμε κάποια ιστορικά γεγονότα και των δυο εταιριών που θα ασχοληθούμε. Θα παρακολουθήσουμε την περιβαλλοντική τους συνείδηση αλλά και τον κοινωνικό τους χαρακτήρα απέναντι στους υπαλλήλους αλλά και γενικότερα σε όλο το πληθυσμό. Στη συνέχεια θα περάσουμε στον τρόπο, και συγκεκριμένα στους αριθμοδείκτες, που θα χρησιμοποιήσουμε για την ανάλυση των εταιριών. Θα δούμε κάποιους από τους πιο διαδεδομένους και αξιόπιστους δείκτες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη αξιολόγηση των εταιριών. Όπως επίσης, θα εξετάσουμε και την θεωρητική τους πλευρά για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τι ακριβώς θα πρέπει να μας διδάξουν. Και τέλος, στο τελευταίο κομμάτι θα γίνει η πραγματική σύγκριση των δυο επιχειρήσεων. Με την βοήθεια των αριθμοδεικτών θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα τα οποία θα σκιαγραφηθούν σε διαγράμματα και θα κατανοήσουμε το τελικό πόρισμα. Μέσα λοιπόν από όλα αυτά τα βήματα θα απαντηθούν πολλά ερωτήματα για τη συγκριτική ανάλυση των δυο εταιριών.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγκριτική αξιολόγηση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.